Protectorat de Conivao - NorduryyksProtekktijgtäat fragt Konivvý


         


Pays au riche passé, après avoir vu son territoire meurtri et si convoité, le Conivao est, depuis avril 2009, un Protectorat Norduryyks. Ciutadella, la Capitale Conivaïenne, est la ville du vrai dépaysement et du farniente garanti. En quelques mots, le Conivao est le Norduryyk «Plein Soleil».


"País al passat ric, després de veure el seu territori colpejat i cobejat, és des d'abril 2009, un protectorat norderico. Ciutadella, la Capital Conivaiana, és la ciutat per un cert expatriació i relaxació garantida. En resum, el Conivao és el Norderic assolellat".

Carte géographique

 

 

Carte Géographique